ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 จากฝายไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|