ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|