ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากสี่แยกโรงงานน้ำตาล ถึงแยกไป หมู่ที่ 17 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|