ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโจด หมู่ที่ 15 สายกลางบ้าน ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|