ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากแยกนาป่าตาล ไปถนนหลักสิบ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|