ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านเพชร หมู่ที่ 12 ไปบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|