ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10 ไปสามแยกหน้าวัดหนองบัวลอย ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|