ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 จากทางเข้าคุ้มโนนตาแก้ว ถึงสระน้ำประปา ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|