ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางข่วน ชีวาวัน ถึงป่าช้า ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|