ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายหลังบ้านหมอว่อน ถึงถนนมาจาก บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|