ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายแปลก ปั่นสันเทียะ ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|