ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากบ้านนายแถม พวงพิมาย ถึงถนน คสล. หมู่ 20 – หมู่ 17 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|