ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางออกกำลังกาย คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 บริเวณสระน้ำหนองขาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|