ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 เส้นหนองเรือไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|