ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน สายเพชรมาตุคลาจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (สามแยกหลัง อบต.) ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|