ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 สายมาบประดู่ หมู่ที่ 7 – บ้านบ่อสาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|