ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปมาบประดู่ หมู่ที่ 7 ซอย 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|