ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากบ้านนายผล เลี่ยมรัตน์ ถึงบ่อนายทิม กล่าวพิมาย ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|