ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 จากวัดชัยสวรรค์ไปถึงสันอ่างลำฉมวก ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|