ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพชร หมู่ที่ 12 สายบ้านนางเจียม รวมพิมาย ถึงบ้านนายจำรัส เพชรจำรัส ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|