ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|