ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|