ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย วันที่ 28 มีนาคม 2566   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ วันที่ 22 มีนาคม 2566   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

อ่านเพิ่มเติม »