กิจกรรม kick off การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามโครงการ “โคราชเมืองกีฬา”ประจำปีงบประมาณ 2566

|

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ร่วมกิจกรรม kick off การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามโครงการ “โคราชเมืองกีฬา” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย