กิจกรรมออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

|

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง นำโดย นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง , นายสมควร อาศัยไร่ รองนายกอบต. , นายสมพงษ์ มิดสันเทียะ ประธานสภา ฯ ,นางสาวสุชาดา สมสวนจิต ปลัดอบต. ,นางสาวภัททิยา สมสวนจิต รองปลัด อบต.พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลหนองระเวียง