กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

|

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ร่วมจัดกิจรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบาย “โคราชเมืองกีฬา” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาโดยใช้กิจกรรมเต้นแอโรบิก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิมาย นำโดยพันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย นายภาษิต แสนเจ๊ก นายก อบต.หนองระเวียง นางสาวภัททิยา สมสวนจิต รองปลัด อบต.พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลหนองระเวียง