กิจกรรมพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ก่อนการจัดงานปาริวาสกรรม ณ วัดหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและสาธุชนที่มาร่วมบุญปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2565