กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน

|

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ดำเนินกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน