กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน การเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณถนนสายหลักและสายรอง หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565