กิจกรรมการแข่งขันการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

|

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จัดกิจกรรมการแข่งขันการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง