กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้านผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ในหมู่บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยการพ่นหมอกควันในบ้านและรัศมีรอบบ้านผู้ป่วยระยะ 100 เมตร ตามระยะการฟักตัวของยุ่ง คือ วันที่ 0 3 7 14 หลังจากรับแจ้ง และในโรงเรียนเพชรหนองขาม สถานศึกษาของผู้ป่วยรายดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ในวันที่ 7 , 10 , 15 และวันที่ 21 เดือนสิงหาคม 2566