การติดป้ายรณรงค์หลีกเลี่ยงการเผาในพื้นที่โล่ง และพื้นที่ทางการเกษตร

|