ประชาสัมพันธ์ งานแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ครั้งที่ 8 พิมพ์

 

การแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ในวันที่ 4-5 พฤศจิการยน 2554 ณ สระน้ำบ้านหนองขาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา