กิจกรรมขึ้นทะเบียนและประชุมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:54 น.

ขึ้นทะเบียน 

 

ภาพกิจกรรมการขึ้นทะเบียน การประชุมประชาคมและตรวจแปลงเกษตรกร

   ผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:14 น.