ประชาสัมพันธ์ งานแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ครั้งที่ 8 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

 

การแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ในวันที่ 4-5 พฤศจิการยน 2554 ณ สระน้ำบ้านหนองขาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 10:41 น.