ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา "หนองระเวียงเกมส์" ครั้งที่ 12 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

 

การแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "หนองระเวียงเกมส์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีความรักสามัคคี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 09:31 น.